Koncept

Moreška je viteški mačevalački ples s dramskim elementima koji se nekoć izvodio na cijelom Mediteranu, a danas ga možete vidjeti samo u Korčuli u kojoj se, prema povijesnim dokumentima, izvodi barem od 1666. godine.

Zaplet joj se temelji na priči nalik onoj o Trojanskom ratu, no ovdje glavni protagonisti nose imena Osman, Moro i – Bula, pa je Moreška zapravo živi spomenik burne povijesti Mediterana i njegova kozmopolitskog duha.

Danas Moreška ima status zaštićene kulturne baštine, kao uostalom i Korčula koja ju je sačuvala, a tijekom proteklih 350 godina postala je neizostavni dio identiteta grada, istovremeno i njegovo vezivno tkivo i njegov simbol.

Naime, u Korčuli gotovo da nema obitelji čiji barem jedan član nije izvodio Morešku, kako to zorno dokazuje i geolokacijska povijesna mapa Moreškanata po mjestu njihova stanovanja i funkciji u Moreški.

Ne izgleda li vam cijela Korčula kao – Moreškant?

 

Made of: Moreška umjetnički je projekt kolektiva SKROZ koji reinterpretira identitet i baštinu grada Korčule.

Petina prihoda od prodaje svih Made of: Moreška proizvoda donira se korčulanskim kulturno-umjetničkim društvima koja njeguju Morešku.